Tutkimus- ja hoitomenetelmät

Tyypilliset syyt vastaanotolle tuloon ovat erilaiset jalkaterän, nilkan polven, lonkan ja selän alueen kiputilat ,alaraajojen tai selän operaatioiden jälkitilat sekä alaraajojen pituuserot. Myös selkeä nilkan /jalkaterän virheasento on yleinen tulosyy.

Hoitosuunnitelma ja valitut hoitomenetelmät perustuvat ammattilaisen tekemään alkututkimukseen. Esitietojen jälkeen asiakkaalta tutkitaan lihas-, nivel- ja hermokudoksen liikkuvuutta. Samalla määritellään myös mahdollisten luisten rakenteiden poikkeavuudet ja testataan alaraajan linjausta toiminnallisilla testeillä. Saatua tietoa verrataan kävelystä ja seisoma-asennosta saatavaan tietoon. Näin saadaan kokonaisnäkemys alaraajojen ja koko vartalon toiminnasta. Tutkimuksen avulla voidaan arvioida käytettävät hoitomenetelmät jotka ovat yleisesti podiatrisen alan ammattilaisten käyttämiä.